Thứ Hai, ngày 17/06/2019 11:47 AM (GMT+7)
Ai đã sang tay 70 triệu cổ phiếu HNG, giúp Thaco thành cổ đông lớn ở DN bầu Đức?

Ai đã sang tay 70 triệu cổ phiếu HNG, giúp Thaco thành cổ đông lớn ở DN bầu Đức?1

Nếu giả thiết về việc đã có ít nhất một nhà đầu tư đã đứng ra mua gần 70 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico trong phiên...