Thứ Ba, ngày 10/12/2019 20:51 PM (GMT+7)
Jean-Yves Thibaudet - tượng đài sống của âm nhạc cổ điển biểu diễn tại Hà Nội

Jean-Yves Thibaudet - tượng đài sống của âm nhạc cổ điển biểu diễn tại Hà Nội

Đêm hòa nhạc “Thibaudet trình diễn âm nhạc Saint-Saens” sẽ mở đầu mùa diễn 2019-2020 của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời.