Thứ Năm, ngày 19/09/2019 11:35 AM (GMT+7)
Các tỉnh phải đăng tải hồ sơ quy hoạch lên cổng thông tin điện tử

Các tỉnh phải đăng tải hồ sơ quy hoạch lên cổng thông tin điện tử1

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố Trung ương phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan đăng tải các đồ án quy...