Thứ Tư, ngày 18/09/2019 12:17 PM (GMT+7)
Adolf Hitler từng tìm kiếm sách cổ Ấn Độ để chế tạo cỗ máy thời gian?

Adolf Hitler từng tìm kiếm sách cổ Ấn Độ để chế tạo cỗ máy thời gian?

Trùm phát xít Adolf Hitler được cho đã dành rất nhiều tâm huyết truy tìm các tài liệu cổ liên quan đến cỗ máy thời gian và coi đây...