Thứ Hai, ngày 09/12/2019 01:01 AM (GMT+7)
GS Carl Thayer lên tiếng về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

GS Carl Thayer lên tiếng về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông1

Giáo sư Carl Thayer nhận định rằng: “Trung Quốc đang đặt các nước ASEAN vào sự dọa nạt và các mối đe dọa. Không chỉ Philipines,...