Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 15:29 PM (GMT+7)
Tặc lưỡi dâng hiến đời con gái cho cụ ông 75 tuổi, nữ điều dưỡng nhận kết cục đau đớn

Tặc lưỡi dâng hiến đời con gái cho cụ ông 75 tuổi, nữ điều dưỡng nhận kết cục đau đớn

21 tuổi, tôi bước vào đời với tấm bằng cao đẳng, chuyên ngành điều dưỡng. Không muốn về quê làm việc theo mong muốn của bố mẹ, tôi...