Thứ Ba, ngày 19/11/2019 15:39 PM (GMT+7)
Hải quan Quảng Trị trả thiếu đất cho Nhà nước?

Hải quan Quảng Trị trả thiếu đất cho Nhà nước?2

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được giao đất trồng rừng. Sau hơn 20 năm sử dụng, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thu hồi đất nhưng...