Thứ Hai, ngày 16/09/2019 15:46 PM (GMT+7)
Chuyển hồ sơ các công ty liên quan đến địa ốc Alibaba lên Bộ Công an

Chuyển hồ sơ các công ty liên quan đến địa ốc Alibaba lên Bộ Công an1

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 10 công ty hoạt động lĩnh vực bất động sản có mối liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba...