Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 15:31 PM (GMT+7)
Mục đích nhà thầu đưa tiền cho cán bộ Cục Đường thuỷ nội địa là gì?

Mục đích nhà thầu đưa tiền cho cán bộ Cục Đường thuỷ nội địa là gì?1

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án (Cục Đường thuỷ nội địa, Bộ Giao thông vận...