Thứ Ba, ngày 27/06/2017 23:47 PM (GMT+7)
Xúc động xem cô bé làm bánh bằng phần tay cụt

Xúc động xem cô bé làm bánh bằng phần tay cụt

Mặc dù đôi tay không còn nguyên vẹn nhưng cô bé vẫn cố gắng làm bánh bằng phần tay cụt còn lại.