Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:28 AM (GMT+7)
Điện Quang nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trước viễn cảnh 5 năm “thụt lùi”

Điện Quang nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trước viễn cảnh 5 năm “thụt lùi”

Với việc chỉ hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau 9 tháng của năm 2019, Ðiện Quang nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa...