Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 02:10 AM (GMT+7)
Mục tiêu lớn nhất của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là gì?

Mục tiêu lớn nhất của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là gì?

Thời gian gần đây chủ đề chiến tranh Việt Nam lại đang trở thành nổi bật trên dư luận Mỹ khi nước này bắt đầu vinh danh các cựu...