Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:12 PM (GMT+7)
Ông Trương Minh Tuấn vi phạm vì lời hứa tạo điều kiện làm Bộ trưởng

Ông Trương Minh Tuấn vi phạm vì lời hứa tạo điều kiện làm Bộ trưởng

Trong thương vụ MobiFone mua cổ phần của AVG trái pháp luật, ông Trương Minh Tuấn khai, việc thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn...