Thứ Hai, ngày 16/12/2019 06:12 AM (GMT+7)
CMND cũ, mất ngày tháng năm sinh đổi sang thẻ căn cước được không?

CMND cũ, mất ngày tháng năm sinh đổi sang thẻ căn cước được không?

Chứng minh nhân dân của tôi đã bị cũ và không có ngày tháng năm sinh không đầy đủ, liệu tôi có thể làm thẻ căn cước công dân...