Thứ Hai, ngày 23/09/2019 01:48 AM (GMT+7)
Clip: Người dân giải cứu kịp thời cô gái định nhảy cầu ở Bắc Ninh

Clip: Người dân giải cứu kịp thời cô gái định nhảy cầu ở Bắc Ninh

Phát hiện thấy cô gái trẻ có ý định nhảy cầu, nhiều người dân đang lưu thông trên đường đã tiếp cận, giải cứu kịp thời.