Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 16:26 PM (GMT+7)
Choáng với hình ảnh 2 mắt bão khổng lồ ngoài Thái Bình Dương nhìn từ vệ tinh

Choáng với hình ảnh 2 mắt bão khổng lồ ngoài Thái Bình Dương nhìn từ vệ tinh

Nhìn trên ảnh mây vệ tinh, 2 cơn bão rất mạnh có tên Lekima và Krosa đang hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương khiến người ta phải...