Thứ Ba, ngày 23/07/2019 12:38 PM (GMT+7)
Điếng người trước sự thật khi nghe mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm

Điếng người trước sự thật khi nghe mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm

"Chúng tôi đã kết hôn vài năm, tình cảm rất tốt. Mỗi tháng hai vợ chồng thu nhập trên 10.000 tệ (trên 35 triệu đồng). Công việc của...