Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 08:48 AM (GMT+7)
iPhone XI lộ chi tiết quan trọng trên camera, iFan phấn khởi tột độ

iPhone XI lộ chi tiết quan trọng trên camera, iFan phấn khởi tột độ

Một hình ảnh về những gì được cho là khung giữa của iPhone thế hệ tiếp theo đã xuất hiện như là sự bổ sung cho các hình ảnh kết...