Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:59 PM (GMT+7)
Quốc gia ĐNA kiên quyết trả Mỹ lô hàng rác thải trá hình

Quốc gia ĐNA kiên quyết trả Mỹ lô hàng rác thải trá hình

Lô hàng được cho chỉ chứa giấy phế thải nhưng thực tế lại toàn rác thải nhựa.