Thứ Tư, ngày 19/06/2019 00:16 AM (GMT+7)
Đi thả câu bắt được cá ghé hiếm thấy nặng 22kg

Đi thả câu bắt được cá ghé hiếm thấy nặng 22kg1

Nhóm người đi thả câu ở sông Nậm Mô, bất ngờ bắt được cá ghé quý hiếm nặng 20kg.