Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 13:21 PM (GMT+7)
Bí ẩn cái chết oan khuất của vị hoàng hậu xuất thân từ ca kỹ

Bí ẩn cái chết oan khuất của vị hoàng hậu xuất thân từ ca kỹ

Theo sử sách Trung Quốc, Vệ Tử Phu chết oan uổng, trong mộ chỉ lưu lại một đôi giày, vậy cuối cùng Lưu Triệt hoàng đế có yêu nàng...