Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 01:33 AM (GMT+7)
Kim Jong-un thích ban nhạc nữ Hàn Quốc nào trình diễn nhất?

Kim Jong-un thích ban nhạc nữ Hàn Quốc nào trình diễn nhất?

Kim Jong-un được cho là fan đặc biệt của một ban nhạc nữ K-Pop và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thay đổi lịch trình để kịp thời có...