Thứ Tư, ngày 16/10/2019 04:23 AM (GMT+7)
Hari Won lấy chồng, ở VN mười mấy năm vẫn không sõi tiếng Việt bằng những sao này

Hari Won lấy chồng, ở VN mười mấy năm vẫn không sõi tiếng Việt bằng những sao này

Ở Việt Nam đến nay đã hơn 12 năm, nhưng nhiều người cho rằng khả năng nói tiếng Việt của Hari Won chẳng tốt bằng Han Sara hay Shin...