Thứ Tư, ngày 22/05/2019 12:05 PM (GMT+7)
Máy ảnh Leica: “Nhân chứng” quan trọng trong Thế chiến thứ hai

Máy ảnh Leica: “Nhân chứng” quan trọng trong Thế chiến thứ hai

Máy ảnh compact được thương mại hóa sau Thế chiến thứ nhất, và nó trở thành một “nhân chứng” quan trọng trong Thế chiến thứ hai.