Thứ Hai, ngày 20/01/2020 16:36 PM (GMT+7)
Vùng đất khô cằn, dắt bò "leo" núi đá mà cày ra..."hoa"

Vùng đất khô cằn, dắt bò "leo" núi đá mà cày ra..."hoa"1

Nếu ai chưa đến cao nguyên đá, chưa được tận mắt chứng kiến người dân canh tác trên đá thì thật khó có thể tưởng tượng nổi người...