Thứ Hai, ngày 18/11/2019 14:01 PM (GMT+7)
Nhân vật hay nhắc “cẩn thận củi lửa” trong phim cổ trang Trung Quốc là ai?

Nhân vật hay nhắc “cẩn thận củi lửa” trong phim cổ trang Trung Quốc là ai?

Tại sao người dân lại cần anh ta và nếu không có những người như vậy thì điều gì sẽ xảy ra?