Thứ Năm, ngày 23/01/2020 08:27 AM (GMT+7)
Nước đã thoát khỏi nơi ngập úng do thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nước đã thoát khỏi nơi ngập úng do thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn1

Khu vực nhà, vườn tược của người dân bị ngập úng do thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện nay đã được xử lý, nước đang thoát.