Thứ Năm, ngày 24/10/2019 08:49 AM (GMT+7)
Thông tin mới nhất liên quan đến việc cấp đất xây dựng chùa Bái Đính

Thông tin mới nhất liên quan đến việc cấp đất xây dựng chùa Bái Đính

UBND tỉnh Ninh Bình đang rà soát lại toàn bộ những văn bản có liên quan đến việc cấp đất xây dựng chùa Bái Đính.