Thứ Năm, ngày 23/01/2020 20:22 PM (GMT+7)
Nguyên cán bộ Đoàn 46 tuổi được Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy

Nguyên cán bộ Đoàn 46 tuổi được Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy1

Ông Phan Văn Mãi 46 tuổi đã được Bộ Chính trị chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020.