Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 10:06 AM (GMT+7)
Ầm ầm kéo đến xem buồng chuối dài 2,5m ra trăm nải vẫn "đẻ" trái

Ầm ầm kéo đến xem buồng chuối dài 2,5m ra trăm nải vẫn "đẻ" trái

Đến thời điểm này dù chiều dài đo được đã gần 2,5m với tổng số ước trên 100 nải, nhưng buồng chuối của gia đình anh Đồng Ngọc...