Thứ Hai, ngày 20/05/2019 11:39 AM (GMT+7)
Măng rừng, chuối rừng, mật ong vào OCOP: Siêng vào rừng là có tiền

Măng rừng, chuối rừng, mật ong vào OCOP: Siêng vào rừng là có tiền

Nhờ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các sản vật măng rừng, chuối rừng, mật ong rừng của người dân ở xã Ia Kreng (huyện...