Thứ Hai, ngày 16/09/2019 15:24 PM (GMT+7)
Việt Yên: Nâng cao giá trị nông sản thông qua chuỗi liên kết sản xuất

Việt Yên: Nâng cao giá trị nông sản thông qua chuỗi liên kết sản xuất

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã có cơ chế khuyến khích sản xuất...