Thứ Tư, ngày 16/10/2019 16:39 PM (GMT+7)
Chuyện ly kỳ về “thủy quái hình rắn” ở Việt Nam

Chuyện ly kỳ về “thủy quái hình rắn” ở Việt Nam

Trong văn hóa Việt, thuồng luồng thường được mô tả như một loài thủy quái hình rắn, có 4 chân, chuyên rình rập để kéo người xuống...