Thứ Hai, ngày 14/10/2019 11:38 AM (GMT+7)
90% nhân viên môi giới bất động sản hoạt động chui

90% nhân viên môi giới bất động sản hoạt động chui1

Cả nước có khoảng 300.000 nhân viên môi giới, thì chỉ khoảng 30.000 người có chứng chỉ hành nghề. Các Sở Xây dựng chưa quản lý...