Thứ Ba, ngày 23/01/2018 03:30 AM (GMT+7)
Bảng lương quân đội mới nhất 2018 (tiếp theo)

Bảng lương quân đội mới nhất 2018 (tiếp theo)

Mức lương mới của Quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội và chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an tính từ ngày 1.7.2018 cũng có thay...