Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:46 PM (GMT+7)
Trần Thế Trung và hành trình đến ngôi vô địch Olympia năm thứ 19

Trần Thế Trung và hành trình đến ngôi vô địch Olympia năm thứ 19

Bình tĩnh, điềm đạm trong những giây phút khó khăn nhất chính là chìa khóa giúp Trần Thế Trung mang vòng nguyệt quế về với trường...