Thứ Tư, ngày 22/01/2020 14:42 PM (GMT+7)
Bắc Ninh xây dựng vùng chuyên canh cà rốt xuất khẩu 12ha

Bắc Ninh xây dựng vùng chuyên canh cà rốt xuất khẩu 12ha

Từ việc triển khai mô hình thí điểm trồng cà rốt bằng chế phẩm vi sinh, chương trình đã lên kế hoạch để tập huấn, chuyển giao kỹ...