Thứ Tư, ngày 13/11/2019 07:16 AM (GMT+7)
Tuổi “xưa nay hiếm”, CMND hết hạn có phải chuyển sang thẻ căn cước?

Tuổi “xưa nay hiếm”, CMND hết hạn có phải chuyển sang thẻ căn cước?1

Tôi sinh năm 1950, CMND cấp tháng 5/2004 với tuổi của tôi như vậy có phải đi đổi sang thẻ căn cước công dân không? Thủ tục thế...