Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 09:44 AM (GMT+7)
Đất nhà máy Rạng Đông sẽ biến thành chung cư sau hoả hoạn?

Đất nhà máy Rạng Đông sẽ biến thành chung cư sau hoả hoạn?1

Công ty Rạng Đông đã nhận được sổ đỏ và có quyền tự do chuyển đổi mục đích lô đất vừa xảy ra hoạ hoản (87-89 Hạ Đình), nhưng theo...