Thứ Ba, ngày 22/10/2019 04:21 AM (GMT+7)
Trung Quốc dùng chiến thuật 'biển người' vào năm 1979 như thế nào?

Trung Quốc dùng chiến thuật 'biển người' vào năm 1979 như thế nào?

"Trong cuộc chiến năm 1979, chiến thuật của Trung Quốc đã được cải tiến, không còn chuyện chỉ dàn quân ra đánh như trước", thiếu...