Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 11:49 AM (GMT+7)
Từ "sự kiện Vịnh Bắc Bộ" đến vi phạm của Trung Quốc ở bãi Tư Chính

Từ "sự kiện Vịnh Bắc Bộ" đến vi phạm của Trung Quốc ở bãi Tư Chính

Theo Tiến sĩ Trần Công Trục từ "sự kiện vịnh Bắc Bộ" năm 1964 với chiến thắng đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam đến việc đấu...