Thứ Bảy, ngày 20/10/2018 18:17 PM (GMT+7)
Triều Tiên gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ

Triều Tiên gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ1

Triều Tiên sẽ không để Mỹ lấy việc kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên làm lá bài mặc cả cho việc phi...