Thứ Hai, ngày 16/09/2019 11:37 AM (GMT+7)
Tù binh cuối của Thế chiến thứ 2 và con đường trở về nhà ở thế kỷ 21

Tù binh cuối của Thế chiến thứ 2 và con đường trở về nhà ở thế kỷ 211

Ít ai có thể tưởng tượng được rằng người tù binh này đã bị Liên Xô bắt giữ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai tới tận năm 2000 mới...