Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:22 PM (GMT+7)
10 trận đánh xoay chuyển cục diện Thế chiến thứ 2

10 trận đánh xoay chuyển cục diện Thế chiến thứ 2

Không những xoay chuyển cục diện chiến tranh thế giới, 10 trận đánh dưới đây thậm chí còn thay đổi lịch sử của cả nhân loại trong...