Thứ Tư, ngày 23/10/2019 10:01 AM (GMT+7)
Chiến dịch đổ bộ đường biển lớn nhất Hải quân Việt Nam

Chiến dịch đổ bộ đường biển lớn nhất Hải quân Việt Nam

Năm 1979, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch đổ bộ đường biển lớn nhất trong lịch sử hải quân ta.