Thứ Hai, ngày 20/01/2020 15:46 PM (GMT+7)
Bi kịch đen tối nhất lịch sử Hiệp sĩ dòng Đền: Nhận cái chết oan trái!

Bi kịch đen tối nhất lịch sử Hiệp sĩ dòng Đền: Nhận cái chết oan trái!

Sau 2 thế kỷ tồn tại, Hiệp sĩ dòng Đền bị sụp đổ bởi chính nỗi sợ hãi 'vô hình' của các vị vua châu Âu.