Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 13:27 PM (GMT+7)
Chi tiết lạ trong cuộc gặp Trump - Kim tại khu phi quân sự biên giới liên Triều

Chi tiết lạ trong cuộc gặp Trump - Kim tại khu phi quân sự biên giới liên Triều

Ông Trump vừa có cuộc gặp mặt với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại khu phi quân sự DMZ, tạo nên dấu mốc lịch sử của Tổng thống Mỹ đầu...