Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 21:19 PM (GMT+7)
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chậm gỡ phong tỏa tài sản

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chậm gỡ phong tỏa tài sản

Việc bị chậm trễ hủy bỏ biện pháp ngăn chặn phong tỏa tài khoản đang khiến ông Chiêm Quốc Thái bị thiệt hại. Theo luật sư, ông...