Thứ Năm, ngày 18/07/2019 12:38 PM (GMT+7)
Nuôi loài chim "lỳ đòn" hay đá, biết giữ nhà như chó

Nuôi loài chim "lỳ đòn" hay đá, biết giữ nhà như chó14

Trích cồ-loài chim hoang dã vốn trước kia xuất hiện rất nhiều ở đồng ruộng nông thôn từ Bắc chí Nam. Do môi trường thay đổi và nạn...