Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 02:21 AM (GMT+7)
Trung Quốc nhập chính ngạch lại lo phát triển nóng nghề nuôi chim trời làm tổ tiền tỷ ở Bình Dương

Trung Quốc nhập chính ngạch lại lo phát triển nóng nghề nuôi chim trời làm tổ tiền tỷ ở Bình Dương

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoạt động nuôi chim yến đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, việc quản lý và phối hợp quản lý...